Regulace - Hydraulické vyvážení otopné soustavy

Neplaťte teplárně za teplo, které nespotřebujete!

Pokud nebude mít funkční vyregulování topné soustavy - regulaci, tak automaticky platíte teplárně za teplo, které nepotřebujete (jednoduše Vám ho „pošlou“ a Vy platíte)! A přitom úspora z vyregulované soustavy, regulace,  je minimálně 15% a běžně dosažitelná 20-25%.


Konečně Vám online systém může ušetřit průměrně až 25% nákladů na vytápění

 

Víte, kolik ročně platí Váš bytový dům za teplo? Máte již ventily a termostatické hlavice instalované? Máte již provedené vyvážení stoupaček? Nabízíme vám provedení kontrolních měření a případně vyvážení topné soustavy, regulaci. Tuto službu doporučujeme zejména, pokud existují pochybnosti o správné funkci vytápění, vyvážení topné soustavy - regulace. Také po provedení zateplení je potřeba topnou soustavu nově seřídit - vyvážit (regulace topení), aby se úspora díky zateplení mohla projevit v plné míře! 

Hydraulické vyvážení otopné soustavy a kroky pro hydraulickou regulaci, a v jakém pořadí je udělat, aby se Vaše vytápění stalo energeticky úspornější?

Regulace - Hydraulické vyvážení otopné soustavy – co je třeba provést:

  • pasportizaci skutečného stavu vašeho topného systému a všech otopných těles (projektant všechno fyzicky prohlédne, zjistí a sepíše skutečný stav - jak v bytech, tak na spodních rozvodech)
  • přepočet tepelných ztrát všech místností podle současného stavu (důležité zejména u zateplených budov)
  • hydraulický výpočet a návrh regulačních prvků
  • instalace / montáž regulačních prvků na spodních rozvodech a stoupačkách
  • nastavení stávajících radiátorových ventilů nebo jejich výměna za nové
  • nastavení vyvažovacích armatur, nastavení regulátorů tlakové diference, nastavení pracovních bodů oběhových čerpadel
  • jemné vyvážení stoupaček se zohledněním skutečného stavu rozvodů
  • kontrolní měření skutečně nastavených hodnot 9 vypracování protokolu o zaregulování soustavy se zaznamenáním dosažených výsledků

Měření online - mohlo by Vás zajímat