Rekonstrukce plynových rozvodů

„Časovanou bombou“ může být plynové potrubí v prostupech

rekonstrukce plynových rozvodů

Na základě zkušeností z montáží stoupaček vody a kanalizace zjišťujeme, že stávající stoupačky plynu jsou ve velmi špatném stavu, a to i přesto, že samotné revize doposud byly bez závady. Tento stav sledujeme dokonce i u mladších domů, a přitom jejich životnost není ještě u konce.


Proč?

Hlavním důvodem neutěšeného stavu jsou především prostupy stoupaček jednotlivými podlažími. Tento stav lze opravit a rekonstrukcí plynového potrubí lze preventivně předejít nebezpečným haváriím.

V čem je problém?

  • Tyto plynové rozvody nejsou v prostupech podlažím opatřeny ochranným nátěrem a jsou ve většině případů napadeny korozí.
  • Při periodických revizích nelze zjistit stav potrubí v těchto prostupech, jelikož tam nejsou osazeny chráničky a potrubí je zabetonované.
  • V instalačních šachtách, kde jsou tyto plynovody, často dochází k promáčení těchto prostupů bez chrániček z důvodu poruch na vodovodním potrubí a odpadech. Vlivem koroze dochází k zeslabení stěn potrubí a v některých případech i úniku plynu.
  • Životnost ocelových plynovodů se plánuje na 50 let, ale koroze stoupacích plynovodů jsou u daleko mladších domů.
  • V některých případech jsou zjištěny neprovařené svary na stoupacích vedení. A poškozené potrubí plynu je zjištěné až při rekonstrukci bytového jádra.
rekonstrukce plynových rozvodů