CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ TOPENÍ

Údržba otopné soustavy po 7 letech chemickým čištěním usazenin

Všeobecně doporučený interval pro čištění otopných soustav je cca 7-10 let. Výrobci deskových a trubkových radiátorů dokonce doporučují čištění jednou za 2 roky. Pravidelná údržba otopných soustav prodlouží životnost použitých komponent a zachovává jeho funkci v plném výkonu.


Součástí teplovodních soustav je v mnoha případech silně mineralizovaná voda. Další součástí je kyslík, který je jednak v samostatné vodě a také se do topné soustavy dostává z okolního vzduchu přes čerpadla, spoje, plastové potrubí, nebo při opravách a vypouštění systému. Při provozu topných soustav dochází díky chemických procesům k tvorbě kalů, inkrustací, korozi kovových součástí a v neposlední řadě i k tvorbě kolonií řas a bakterií. Všechny tyto jevy mají za následek výrazné snížení účinnosti celého topného systému.


Věděli jste že?

Věděli jste, že každý 1mm usazenin sníží účinnost otopné soustavy až o 6-8%?

Věděli jste, že běžné nánosy usazenin jsou o síle 4 - 6mm, tedy sníží účinnosti otopné soustavy průměrně o 35%?

Doba technicky správného čištění otopné soustavy je úměrná počtu stoupaček, každá z nich zabere minimálně cca 2 hodiny aktivního čištění.

Proč je vhodné provést čištění otopné soustavy?

 • Vodní usazeniny působí jako izolant s malou tepelnou vodivostí
 • Snížení tepelné vodivosti vede ke zvýšení spotřeby elektrické energie čerpadel a snížení dodávky tepla spotřebitelům
 • Tvorba usazenin omezuje průtok topné vody trubkovými systémy
 • Tím je nutné zvýšit teplotu vody pro dosažení stejné tepelné pohody
 • Navíc zvýšením topné vody nad 50°C se vápník vylučuje intenzivněji ve formě vápenatých úsad
 • Nutným zvýšením rychlosti proudění kapaliny má za následek zvýšení spotřeby elektrické energie, a to s druhou mocninou (např.: 2x vyšší rychlost způsobí 4x vyšší spotřebu elektrické energie)

Co může způsobit “nečištěná” otopná soustava

 • Koroze může způsobit havárii a nefunkčnost topného systému
 • Řasy bývají příčinou nefunkčnosti podlahového vytápění
 • Kaly se usazují v místech s nízkou rychlostí proudění (např. spodní část radiátorů nebo v potrubí podlahového vytápění s nízkou rychlostí proudění)
 • Kaly negativně působí jako izolant bránící správnému přenosu tepla
 • Minerály vytvářejí pevné usazeniny na vnitřních stěnách a jsou příčinou nefunkčnosti regulačních armatur
 • Snížení tepelné vodivosti radiátorů, a tím snížení výkonu soustavy

Snímek termokamerou před čištěním

chemické čištění topení před

Na snímku jsou patrné rozdílné barevné tóny, v horní části červená, ve spodní části zelená. To značí rozdíl povrchové teploty radiátoru vlivem omezeného prouděné teplonosného média radiátorem, které je způsobené usazeninami ve spodní části. Radiátor tedy potřebují více, času, energie k dosažení požadované tepelné pohody, pokud vůbec.

Snímek termokamerou po čištění

chemické čištění topení po

Zde jsou patrné podobné barevné tóny barev, tedy povrchová teplota radiátoru je v ploše téměř stejná. Radiátor po čištění tedy poskytuje svoji plnou funkci a bude účinně poskytovat požadovanou tepelnou pohodu.


Na co si dát pozor, aby Vás provádějící firma nepodvedla?

Bohužel jsme se v praxi setkali s tím, že v rámci konkurenčního boje je mnohdy obětí zákazník. Největší nebezpečí je, že se nedodržuje technologické množství, které je výrobcem chemického prostředku přesně stanoveno, a tím se dá ušetřit hodně peněz pro provádějící firmu (peníze zadarmo), ale bohužel ve Váš neprospěch.

A to není ještě vše. Mnohdy ani látka, která \"čístí\", nemusí být tou látkou \"správnou\". To také jako laik nezjitíte. Dokonce i když je v originálních obalech. 

Prokazatelnost \"ne\" čištění je problematická, proto před zahájením je třeba prověřit čím se bude čistit a kolik toho bude. Neplaťte za \"nic\". 

Poradíme Vám, jak se vyhnout \"podvodu\" nebo Vám provedeme čištění přesně dle technologického postupu s dodržením množství a prokázáním pravosti chemické tekutiny, kterou jsme Vám dopravili do domu a kterou používáme. Odvedená práce a kvalita je pro nás nejdůležitější.


Kdy provést chemické čištění otopné soustavy kromě běžné údržby po cca 7 letech?

 • Před hydraulickým vyvážením otopné soustavy
 • Před výstavbou vlastní úsporné kotelny

cena je úměrná počtu otopných těles, proto do poptávky prosím napiště jejich počet