Přesné měření vody v Online Systému Maddeo (OSM)

Jsme partnerem

Praktický rádce pro SVJ

Online System Maddeo (OSM) je poslední verzí nástroje pro úsporu a přehled nákladů na energie.

\"osm

 • ... odhalíte protékající wc a netěsné vodovodní baterie nebo havárii
 • ... přestanete platit vodárně za vodu, kterou jste nikdy nespotřebovali
 • ... vyřešíte rozdíly

\"bytovy-vodomer-smartm-c\"Osazení odběrných míst vodoměry je dáno Zákonem o metrogii č. 505 v platném znění. Online měření vody je jedinný způsob jak mít pod kontrolou aktuální spotřeby vody v bytech v porovnání minimálně s fakturačním vodoměrem, ale ještě lépe s “kontrolním vodoměrem”. Porovnáním součtu bytových vodoměrů a přesného “kontrolního vodoměru” ultrazvukového principu jste schopni v reálném čase zjistit protékající WC a netěsnící vodovodní baterie nebo havárie. Dalším přínosem je hlídaní “správnosti” měření fakturačního vodárenského vodoměru. Výsledky hovoří jasně, může mít i 30% chybu do plusu! To jsou desetitisíce i statisíce korun ročně, které můžete věnovat vodárně.

Přesné měření vody v OSM – z čeho se skládá

 • instalace přesných bytových vodoměrů s radio moduly (suchoběžné, mokroběžné, ultrazvukové konstrukce)
 • vybudování komunikační sítě pro sběr dat (napájení externí 24VDC)
 • online přístup do OSM pro přehled spotřeb pro správce i uživatele
 • přístup do Online Systému Maddeo (OSM) přes PC, mobil
 • vyučtování nákladů spotřeby vody, tepla ...
 • montáž ultrazvukového „kontrolního vodoměru“ na patu domu
 • dodatečně lze připojit i měření tepla do OSM
 • lze připojit i další měřidla – plynoměry, elektroměry, patní vodoměry
 • vhodné je napojení fakturačního vodárenského vodoměru do OSM
Online System Madde OSM

Energie a odečty máte kdykoliv pod kontrolou

 • přes počítač
 • přes mobil

Každý majitel bytu hned ví, kolik vody spotřeboval a za kolik Kč.

Přesné měření vody – odečty kdykoliv v PC, mobilu

Dům má osazené vodoměry s dálkovou komunikací v bytech a všechna odběrná místa v domě (technické místnosti, atd.). Pravidelně jsou získávány online naměřené spotřeby. Veškerá aktuální data jsou online zobrazovány v jednoduchém přehledném prostředí v počítači nebo v mobilu.

Kontrolní vodoměr „hlídá“ to co platíte vodárně

Ultrazvukový vodoměr jako „kontrolní vodoměr“ na patě domu stále hlídá správnost měření fakturačního vodárenského vodoměru, který je vhodné dovybavit komunikací pro získání dat do Online Systému Maddeo (OSM). Budete mít jistotu, že vodárně platíte za vodu, která Vám byla dodána.

Nestandardní stavy – úniky a havárie víte hned

Preventivní nástroj na zjištění protékajích toalet a netěsnost baterií nebo havarií s nahlášením pomocí emailu nebo sms.

Lze nastavit uživatelské alarmy pro hlášení nestandardních stavů jako je • protékající wc • netěsnosti vodovodních baterií • nesoulad stavu „kontrolního vodoměru“ v porovnání s fakturačním vodárenským vodoměrem.

Kontrolní vodoměr zachrání desetitisíce až statisíce Kč ročně

Každý bytový dům platí vodárně fakturu za dodávku vody. A nikoho nenapadne, že spotřeba na faktuře nemusí být pravdivá. Výsledky z měření “kontrolními vodoměry” ukazují, že fakturační vodoměry mají klidně i 30% plusovou chybu. Místo faktury za 300tis.Kč, Vám je doručena faktura na částku 420tis.Kč. Jak tomu zabráníte? Bez kontrolního vodoměru těžko!

Přesné měření vody online šetří peníze domu, ...ale i majitelům a uživatelům bytů


Další info kolem ONLINE - mohlo by Vás zajímat