Měření tepla nové generace v Online Systému Maddeo (OSM)

Jsme partnerem

Praktický rádce pro SVJ

Online System Maddeo (OSM) je poslední verzí nástroje pro úsporu a přehled nákladů na energie.

... zaplatí se a ještě vám sníží náklady na vytápění až o cca 25% ročně

\"osm

Vybavení přístroji pro měření tepla stanovuje vyhláška č. 237/2014 Sb. Dodosud “měření tepla” všemi schválenými metodami neposkytlo žádnou výhodu kromě vyúčtování spotřeby tepla. Měření tepla nové generace v online systému Maddeo (OSM) Vám díky principu online regulace, která řídí topení, dokáže snížít náklady na vytápění. Tím se prakticky uhradí náklady vložené do “měření nové generace”. Navíc po dobu provozování Vám každý rok přinese snížení nákladů na vytápění až o cca 25 % ročně. Je to první systém měření tepla nové generace v online systému Maddeo, který se Vám sám zaplatí!

Měření tepla nové generace v OSM – z čeho se skládá

 • instalace bezdrátových teploměrů
 • vybudování komunikační sítě pro sběr dat (napájení externí 24VDC)
 • online přístup do OSM pro přehled spotřeb pro správce i uživatele
 • přístup do Online Systému Maddeo (OSM) přes PC, mobil
 • odečty kdykoliv, vyučtování nákladů spotřeby tepla, vody,...
 • montáž Online regulace na patu domu pro „řízení topení“
 • dodatečně lze připojit i vodoměry do OSM
 • lze připojit i další měřidla – plynoměry, elektroměry, patní vodoměry
 • napojení kontrolních patních vodoměrů u instalace s vodoměry
 • hydraulické vyvážení otopné soustavy (doporučené)
Online System Madde OSM

Energie a odečty máte kdykoliv pod kontrolou

 • přes počítač
 • přes mobil

Každý majitel bytu hned ví, kolik energie spotřeboval.

Měření tepla nové generace – princip a výhody

Bytový dům má osazené bezdrátové teploměry v bytech (definice dle vyhlášky: přístrojů se snímačem teploty vnitřního vzduchu). Pravidelně jsou získávány online teploty, které poskytnou důležitou informaci o teplotě ve všech bytech v domě. Vnitřní teplota je zásadní vstupní parametr pro online regulaci na „patě“ domu společně s venkovní teplotou a dalšími klimatickými podmínkami jako je vítr, sluneční svit, vlhkost. To platí v případě jakéhokoliv tepelného zdroje - vlastní kotelny nebo CZT.

Řízené topení díky online regulaci šetří až 25% nákladů

\"OnlinePoté lze snadno Online regulaci, která je umístěná na patě domu, „říci“, co má dělat s ohledem na skutečné tepelné požadavky bytového domu. Online regulace je zařízení, které je vybaveno speciálně vyvinutým programem pro řízení topení v domě, které získává informace z bytů a externího protředí a řídí topení dle potřeby. Když bude v objektu více „tepla“ než je potřeba, online regulace omezí nebo vypne dodávku tepla. Pokud naopak bude „tepla“ nedostatek, zvýší výrobu nebo dodávku tepla. To vše probíhá online a automaticky na základě skutečných a aktuálních hodnot a požadavků topného systému s respektováním klimatických podmínek. Výsledkem je úspora až 25% nákladů na vytápění.

Venkovní podmínky mají vliv na energetické chování domu

Zdi a zateplení budov se chová stejně jako kabát. Pokud jsou plus čtyři stupně, prší a fouká vítr, je naše pocitová teplota o dost horší, než když je bezvětří, svítí sluníčko a je mínus pět. Regulace založené na venkovní teplotě (ekvitermní) to neumí zohlednit. Stejně tak jako teplotní setrvačnost budovy a teplotní zisky (lidé, el. zařízení).

Poprvé se Vám měření tepla zaplatí a navíc ... 

Vám online regulace ušetří až cca 25% ročních nákladů na vytápění!


Další info kolem ONLINE - mohlo by Vás zajímat