Systém Maddeo - Spravedlivé měření tepla a vody

Aktuální informace o nové verzi Online Systemu Maddeo na www.maddeo.cz/OSM

Spravedlivé měření tepla (povinné měřiče tepla od 1.1.2015) pro bytové domy v systému Maddeo pomocí osazení teplotních senzorů na zdi, které zohledňují prostupy tepla mezi byty. 

Bezdrátové teploměry a přesné vodoměry - systém Maddeo

Aktuální informace o nové verzi Online Systemu Maddeo na www.maddeo.cz/OSM

Položka za dodávku tepla je nejvýznamnější roční částkou, kterou platí Váš objekt. Monitorovací systém Maddeo - měření tepla ONLINE Vám umožní snížit náklady na dodávku tepla a vody až o desítky procent. Maddeo umožňuje dálkový odečet vodoměrů v bytech s rozšířením na odečet měřičů tepla. Odečty vodoměrů a měřičů tepla jsou realizovány přes internet a to nepřetržitě, a tím umožňují trvalý dohled nad stavem jednotlivých vodoměrů a měřičů tepla a vaší spotřebou.

Jednotlivé prvky systému Maddeo využívají mezi sebou dálkovou (bezdrátovou) komunikaci. Odečty vodoměrů a měřičů tepla je možné kontrolovat a provádět kdykoliv bez nutnosti investic do odečítacího zařízení a softwaru, stačí se pouze přihlásit na příslušnou internetovou stránku.

Poradíme Vám na bezplatné lince
800 778 778

Zpracujeme Vám ZDARMA nabídku na výměnu vodoměrů a měřičů tepla ve více variantách. V nabídce naleznete i možnost dálkových odečtů a zpětné klapky zdarma!Systém Maddeo zaznamená a vyhodnotí jakékoliv nestandardní stavy a tyto nahlásí správci do 24 hodin (sms, email). Tím se vyhnete nepříjemným zjištěním na konci roku jako při jednorázových odečtech.

Při měření spotřeby tepla monitorovacím systémem Maddeo lze získat údaje o energetických poměrech v domě a jednotlivých bytech (přetápění, úniky vody,...) a tím získáte podklady pro optimalizaci, která Vám přinese úsporu nákladů na vytápění a to až o desítky procent. To je hlavní výhoda a přínos pro váš dům a jednotlivé majitele uživatele bytů oproti měření tepla (indikace) pomocí elektronických indikátorů spotřeby tepla.

Hlavní odlišnosti systému Maddeo oproti konkurenci (oproti „pouhým“ radiovým odečtům):

Aktuální informace o nové verzi Online Systemu Maddeo na www.maddeo.cz/OSM

  • Aktuální odečty kdykoliv a neomezeně přes PC (internet), nepotřebujete žádný software ani čtecí zařízení
  • Systém monitoruje hospodaření s teplem a vodou, a tak lze navrhnout úspory nákladů v desítkách %
  • Monitorování spotřeby energií probíhá v reálném čase a to průběžně – online (nikoliv jednou za rok)
  • Nefunkčnosti měřidel, extrémy, zásahy, alarmy jsou ihned hlášeny online systémem správci
  • Pro měření vody jsou použity přesné neovlivnitelné vodoměry  pro snížení rozdílů
  • Pro měření tepla jsou použity elektronické poměrové indikátory nebo bezdrátové teploměry napájení baterie
  • Možné rozšíření o požární snímače, dveřní  a okenní kontakty, odečítání plynoměrů, elektroměrů,…
  • Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat svoji spotřebu on-line (po rozšíření)
  • Zahrnuje snímání měření na patě domu (hlavní vodoměr, patní měřič tepla nebo plynoměr)
  • Pro klienta lze provádět rozúčtování